Hier zijn we heel blij mee! 5000 euro nam Stichting VHTO in ontvangst van de community Experts Live. Experts Live hield eind mei hun jaarlijkse bijeenkomst met meer dan 1200 bezoekers. De organisatie doneerde een deel van de ticketverkoop en een deel van de merchandise verkoop aan VHTO. Op 26 juni jl kwam Experts Live de cheque met het bedrag overhandigen. Het was een inspirerend gesprek op meerdere vlakken hoe Experts Live bewust werkt aan een inclusief evenement en een inclusieve community. Zo paste Experts Live hun logo aan, worden vrouwen actief benaderd om te spreken en worden er nog veel meer zichtbare en onzichtbare belemmeringen aangepakt om te zorgen voor een gelijk speelveld voor iedereen binnen de community.

 

De donatie van Experts Live zet VHTO in om met behulp van Beeldenbrekers en Dit Doe Ik gastlessen een nieuwe generatie te interesseren in beta, techniek en IT en genderstereotypen over vrouwen en techniek te doorbreken.

Vastgeroeste ideeën over welke beroepen voor vrouwen en welke beroepen voor mannen zijn, zijn een belangrijke reden waarom meiden niet voor techniek en IT kiezen. Daarom brengen we vrouwelijke professionals in de klas om het beeld te normaliseren dat techniek en IT voor iedereen is. Zo kunnen leerlingen tijdens een Beeldenbreker les bijvoorbeeld een programmeur tekenen. Helaas geldt: hoe ouder kinderen zijn, hoe groter de kans dat ze een mannelijke technisch professional tekenen. Gelukkig zien we ook dat kinderen na de gastles van de vrouwelijke technicus de naam van hun beroepsbeoefenaar aanpassen. Van Thomas naar Lisa (een casus uit de praktijk), dat is waar we elke gastles weer voor gaan.

VHTO dankt de organisatie voor de donatie en hun inzet voor een meer diverser IT-community en alle ‘kopers’ van de merchandise en de deelnemers van de bijeenkomst voor hun bijdrage aan onze missie.

Over Stichting VHTO
VHTO Expertisecentrum genderdiversiteit in bèta, techniek en IT, zet zich in om de participatie van meisjes en vrouwen aan de wereld van bètawetenschappen, techniek en ICT te vergroten. Ook spant VHTO zich in om vrouwen op de arbeidsmarkt in deze branches te behouden.

VHTO richt zich op het onderwijs, arbeidsmarkt en op beleidsmakers en is actief in de hele keten van primair onderwijs tot en met de arbeidsmarkt.

Voor meer informatie over VHTO:
https://www.vhto.nl/ 

Einde persbericht
Bijgeleverde foto kunt u vrij gebruiken bij dit artikel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Rian van Heur | E: vhto@vhto.nl
Brenda Kager | E: brenda.kager@expertslive.org